در حال نمایش یک نتیجه

اولتراسونیک و جرم گیر

جرم گیری با دستگاه اولتراسونیک یکی از متدهای درمانی جدید در دندانپزشکی می باشد. در این درمان به ابزاری که درون دندان می گردد و با آن جرم گیری انجام می گردد، قلم جرم گیری گفته می شود. قلم جرمگیر با استفاده از امواج صوتی کار می کند. با این روش رسوبات پلاک های دندان به آسانی از دندان جدا می شود.

عملکرد دستگاه فراصوت

عملکرد دستگاههای جرم گیری فراصوت به صورت مکانیکی می باشد. موج فراصوت دارای انرژی می باشد. این انرژی، ارتعاشاتی را بر روی دندانها ایجاد می کند. انرژی ارتعاشات فراصوتی، رسوبات جرم چسبیده به دندان را لق می نماید. در نهایت جرم ها به راحتی از دندان جدا می شود.

مکانیسم عمل

مکانیسم عمل دستگاههای فراصوت به شرح زیر می باشد.

  • قلم جرمگیری اولتراسونیک یک سری امواج پی در پی ایجاد می کند. این امواج  لایه جرم در سطح دندان را می لرزاند. در نهایت آنها را متزلزل می کند.
  • ازجریان آب پرفشاراستفاده می کنند. در نهایت ذرات شل شده از سطح دندان براحتی پاک شده و شسته می شوند.

مزیتهای جریان آب در جرم گیری

جریان آب از نوک قلم جرمگیری به سطح دندان پاشیده می شود.در اثر این جریا ن پرفشار لایه جرم  شل شده، از سطح دندان ها کنده می شود. بجای جریان آب می توان از جریان دهانشویه ضد باکتری استفاده نمود.

جریان پرفشار آب  چند کار مهم انجام می دهد.

  • خنک کردن قلم جرمگیری.
  •  ذرات چسبیده به دندان به خوبی پاک شوند.
  • شستشو و ضد عفونی کردن دندان.