قالب گیری پوتی در دندانپزشکی چیست ؟

به طور کلی قالبگیری پوتی واش برای قالبگیری از پروتزهای ثابت، ایمپلنت و لمینت به کار برده می‌شود . اما برای دندان مصنوعی یا همان پروتز متحرک از قالبگیری آلژینات استفاده می‌کنیم .