هندپیس دندانپزشکی چیست ؟

ابزارهای ماشینی در دندانپزشکی یا همان هندپیس ها (Handpiece) ابزارهایی هستند که اغلب با وصل شدن به شلنگ های مخصوص روی یونیت دندانپزشکی قابل استفاده بوده و با نیروی فشار هوا کار می کنند . هندپیس ها شامل انواع توربین ها، انواع آنگل ها، هندپیس جرم گیری، هندپیس های جراحی و… می باشند . اکثر مردم این ابزارها را با نام دریل های دندانپزشکی می شناسند .

هندپیس مستقیم

هندپیس مستقیم ساده ترین و پایدارترین طرح برای وسایل چرخشی است . در بیشتر موارد باید محور چرخش فرز به موازات محور طولی دندان قرار گیرد . بنابراین هندپیس مستقیم دسترسی مناسب را محدود می کند . برای حل این مسئله نیاز است که سر هندپیس به اندازه 90 درجه چرخانده شود . نیروی جا به جا کننده ای که 90 درجه با محور چرخش زاویه دارد باید به راحتی کنترل شود . با ایجاد زاویه دومی در تنه هندپیس به طوری که نوک فرز در امتداد محور طولی هندپیس قرار گیرد اولا احتمال ایجاد بازوی اهرمی و چرخش هندپیس از بین می رود . دوما باعث دسترسی مناسب و ثبات کافی هندپیس می شود .