در حال نمایش 6 نتیجه

دستگاه آبچوریشن در دندانپزشکی چیست ؟

سیستم آبچوریشن یک روش دندانپزشکی است که دندانپزشکان برای درمان عفونت داخل دندان از این سیستم استفاده می کنند . دستگاه های آبچوریشن را دندانپزشکان برای انجام این روش درمانی استفاده می کنند . این وسیله به نام آبچوراتور است . به پر کردن کانال ریشه دندان آبچوریشن می گویند .

زمان مناسب استفاده از سیستم آبچوریشن

اگر پالپ دندان از طریق عفونت باکتریایی آسیب دیده باشد زمان استفاده از آبچوریشن فرا رسیده است . تشخیص این مشکل که آیا پالپ دندان آسیب دیده است یا نه با اشعه ایکس انجام می شود . نشانه هایی که از طریق آن می توان تشخیص داد پالپ دندان آسیب دیده است که شامل موارد زیر می شود.

  • دندان ها در زمان خوردن مواد غذایی و نوشیدنی های بسیار سرد یا گرم درد بگیرند.
  • دندان ها در زمان جویدن یا گاز زدن به مواد غذایی مختلف به خصوص آن هایی که سفت تر هستند درد بگیرند.
  • دندان مورد نظر لق شود.
  • لثه نزدیک دندان آسیب دیده متورم شود.
  • در صورت فرد نیز تورم قابل دیدی ایجاد شود.
  • رنگ دندان تیره شود.
  • از کنار دندان آسیب دیده چرک خارج شود.
  • دهان بیمار بوی بدی بدهد.

زمانی که بیمار متوجه این نشانه ها شود پالپ دندان او آسیب دیده و به انجام آبچوریشن نیاز دارد.