هیچ محصولی یافت نشد.

فرز دندانپزشکی چیست ؟

فرز دندانپزشکی از اصلی ترین تجهیزات دندانپزشکی است . که برای تراش دندان و یا روکش ها و ترمیم های دندانی به کار برده می شود . با این اوصاف تقریبا می توان گفت که بدون این ابزار ، دندانپزشکی نیز غیر ممکن خواهد شد . این فرز یا ابزار دندانپزشکی چرخنده با نصب شدن روی هندپیس با حرکت چرخشی با سرعت بالا برای تراش ،پ رداخت یا پالیش مورد استفاده قرار می گیرد . فرزهای دندانپزشکی به سه دسته ی توربین، هندپیس و آنگل تقسیم بندی می شوند .
  • انتهای بدنه ی فرزهای توربین صاف بوده و هیچ زبانه ای در آن وجود ندارد .
  • فرزهای هندپیس نیز به این شکل هستند اما قطر و طول بیشتری دارند .
  • اما در انتهای آنگل شیاری وجود دارد که سبب قفل شدن آن در آنگل می شود که مشخصه ی آن ها می باشد .

کاربرد فرز دندانپزشکی

فرز های دندانپزشکی قطعاتی مانند مته کوچکی هستند که به هندپیس متصل می شوند . عموما برای ایجاد برش در دندان ها و استخوان که داری بافت سخت هستند به کار می روند . فرزهای دندانپزشکی چرخنده های کوچک هستند که از طریق برش دادن و کندن و یا ساییدن، نسج سخت دندان را برمی دارند . و همچنین از این ابزار برای صاف کردن و برداشت اضافه های ترمیم های فلزی مانند آمالگام و ترمیم های همرنگ دندان مثل کامپوزیت ها کاربرد دارند .