هیچ محصولی یافت نشد.

خرید سمان موقت دندان

سمان موقت برای نگهداری پروتزهای دندانی موقت از چند ساعت تا چند هفته کاربرد دارد . برای مثال برای نصب روکش موقت از سمان‌های موقت نظیر زینک اکساید که دوام زیادی ندارند، استفاده می‌شود .

در بسیاری از این روش‌ها، دندانپزشک باید قطعات خاصی را روی سطح دندان بچسباند . به عنوان مثال در فرآیند بریج دندان، دندانپزشک باید پل‌های دندانی را روی دندان‌های خالی قرار دهد . برای اینکه روکش دندان یا بریج دندان بهتر به سطح مورد نظر وصل شود ، از سمان دندانپزشکی استفاده می‌شود .

کاربرد سمان دندانپزشکی مانند یک چسب است . این ماده غلظت بسیار زیادی دارد . ابتدا که درون ظرف قرار دارد به شکل مایع است ؛ اما هنگامی که روی سطح مورد نظر قرار می‌گیرد به مرور سفت شده و به شکل جامع تبدیل می‌شود . سمان دندانپزشکی انواع مختلفی دارد . دو نوع از بهترین انواع سمان دندانپزشکی سمان پلی کربوکسیلات و سمان زینک اکساید اژنول مروابن هستند .